Tag: เว็บไซต์ที่ปรับขนาดได้อัตโนมัติ

March 26, 2024
สิ่งที่ลูกค้าต้องรู้เมื่อคุณต้องการออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับกับทุกหน้าจอ ( Responsive Website)

สิ่งที่ลูกค้าควรทราบเกี่ยวกับ Responsive Website หรือเว็บไซต์ที่ปรับขนาดได้อัตโนมัติเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ทุกอุปกรณ์ โดยที่ไม่ต้องมีการสร้างเว็บไซต์แยกแต่ละรุ่นสำหรับคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ